rejestracja online

   LOGIN   
   HASŁO   
   KOD   
 
  
 REGULAMIN REJESTRACJI INTERNETOWEJ
 1. Rejestracja internetowa jest udostępniana dla Pacjentów Przychodni Portowej Sp. z o.o. w Szczecinie, przy ul. Energetyków 2 i umożliwia wyłącznie rejestrację do wybranego przez Pacjenta lekarza POZ lub lekarza specjalisty.
 2. Konto pacjenta jest udostępnione wyłącznie osobom legitymującym się, wydaną przez Przychodnię Portową Sp. z o.o., Kartą Pacjenta i uprawnia do rejestracji wizyt lekarskich oraz daje dostęp do innych informacji medycznych.
Jeżeli jesteś zainteresowany otrzymaniem Karty pacjenta, a tym samym mieć większą kontrolę nad swoim zdrowiem, zgłoś się do rejestracji ogólnej (na parterze). Karta jest przeznaczona dla osób zadeklarowanych do lekarza rodzinnego. Karta prócz możliwości rejestracji do lekarzy umożliwia również sprawdzanie terminów już odbytych wizyt, wyników badań, zamawiania recept, promocji. Dla pacjentów objętych stałą opieką lekarza specjalisty, karta może zostać również wydana. Decyzję o wydaniu podejmuje Przychodnia. Karta wydawana jest bezpłatnie.
UWAGA! Z uwagi na fakt, że karta daje dostęp do danych wrażliwych, proszę zachować szczególną ostrożność przy logowaniu się i nie udostępniać ani karty, ani hasła.
 3. Logowanie do Rejestracji internetowej i konta pacjenta odbywa się na podstawie loginu i hasła.
 4. Pierwsze logowanie odbywa się poprzez podanie Loginu, składającego się z numeru telefonu komórkowego (9 cyfr), który jest zaewidencjonowany w systemie Przychodni Portowej, a dla posiadaczy Karty Pacjenta z numeru karty (5 cyfr). Dla obu przypadków pierwszorazowym hasłem jest numer PESEL. W kolejnym etapie występuje przymusowa zmiana hasła.
Uwaga: aby logować się do rejestracji przy użyciu numeru telefonu, musi on być aktualny w naszej bazie. Okres aktualności numeru w bazie obejmuje 12 miesięcy od dnia ostatniej aktualizacji. Zatem, Szanowny Pacjencie, jeżeli numer telefony uległ zmianie, bądź w ostatnich 12 miesiącach nie byłeś w naszej przychodni, nie będziesz miał możliwości rejestracji.
 5. W przypadkach utraty hasła, należy osobiście stawić się w rejestracji Przychodni, w celu odzyskania dostępu do Rejestracji internetowej i konta pacjenta.
 6. W przypadku rejestracji wizyty do lekarza specjalisty, aby wizyta mogła się odbyć, Pacjent zobowiązany jest w terminie 14 dni przed planowaną wizytą, przedłożyć w rejestracji, oryginał skierowania do umówionego lekarza.
 7. Po dokonaniu rejestracji Pacjent ma prawo dokonać rezygnacji z wizyty, ponownie logując się i anulując wybraną wizytę.
 8. W przypadku gdy z jakichś okoliczności Pacjent nie będzie mógł zrealizować wizyty, ma obowiązek zgłoszenia rezygnacji (ponownie logując się i anulując wybraną wizytę), najpóźniej na 24 godziny przed dniem wizyty.
 9. Przychodnia może powiadomić Pacjenta o odwołaniu wizyty.
 10. Wybranie terminu kolejnej wizyty u danego lekarza, może nastąpić po zrealizowaniu już umówionej wizyty lub po rezygnacji z wcześniej zarezerwowanej.
 11. Rejestracja nie gwarantuje bezpłatnej wizyty u lekarza, gdy NFZ nie potwierdzi prawa do świadczeń w ramach ubezpieczenia.
 12. Pacjent, który nie zgłasza się na umówione internetowo wizyty po raz kolejny, może być pozbawiony prawa do korzystania z rejestracji internetowej przez okres do 3 miesięcy.
 13. Pacjent nie ma prawa udostępniać loginu i hasła do Rejestracji internetowej i konta pacjenta oraz wykorzystywania systemu niezgodnie z jego przeznaczeniem.
 14. Prawo do Rejestracji internetowej może zostać odebrane na skutek nie przestrzegania regulaminu.
 15. Przychodnia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie bez uprzedniego powiadamiania. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Przychodni.